'Oud worden is leuk maar oud zijn is een dingetje!' 

Hilde aan Huis

Tegenwoordig wonen ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig. Ook mensen met dementie blijven langdurig in hun vertrouwde omgeving wonen. Voor mantelzorgers is het een hele klus om de dagelijkse zorg in goede banen te leiden. Overbelasting ligt op de loer en kan het beste voorkomen worden.

Hilde aan Huis biedt ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen & mensen met dementie in de thuissituatie. Als activiteitenbegeleidster ben ik ervaren om inventief in te spelen op datgene wat nodig is in het moment. 

Elke situatie is anders. Elke zorgvraag is uniek. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Of het nu bijvoorbeeld gaat om: 

 • eventjes de handen vrij voor de 24/7 mantelzorger 

 • ideeën aandragen & invulling geven aan dagstructuur

 • enkele dagdelen per week begeleiding & ondersteuning bieden

 • maandelijks 1 dag de zorg overnemen van mantelzorgers

 • begeleiding & ondersteuning bieden wanneer mantelzorgers met vakantie zijn 

 • gezelschap bieden & eenzaamheid verkleinen tijdens bijzondere periode

 

Wil je gebruik maken van Hilde aan Huis? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. Hier zijn geen kosten aan verbonden & brengt geen enkele verplichting met zich mee.
Voor de dienstverlening van Hilde aan Huis maak ik gebruik van een zorgovereenkomst. Hierin worden afspraken opgeschreven, het aantal uren & het uurtarief vastgelegd.
De kosten voor ambulante begeleiding & ondersteuning kan betaald worden via PGB. Wil je daar gebruik van maken? Vraag een keukentafelgesprek aan bij het WMO-loket van de gemeente waar je woont. Het is ook mogelijk om particulier de kosten te betalen. Hilde werkt in de regio Midden-Brabant.


Heb je vragen? Neem even contact op via: deze link

Positieve gezondheid

Van nature ben ik iemand die met een grote dosis positiviteit & veerkracht door het leven beweegt. Ik geef er de voorkeur aan om naar datgene te kijken dat makkelijk & goed gaat. Dat neemt niet weg dat ik ook in situaties kom waarin iets me niet lukt of die ik als lastig ervaar. Op zo'n moment zoekt mijn creativiteit veerkrachtig naar een oplossing. Zo bleef het voor mij lange tijd lastig om mijn visie op dementie in een systeem te passen. Echter vond ik in het concept Positieve Gezondheid de oplossing.

De brede en dynamische invulling van het begrip gezondheid waarop Positieve Gezondheid ontwikkelt is sprak mij dusdanig aan dat ik het spinnenweb als praktische basis hanteer om ambulante begeleiding vorm te geven.  

Veerkracht & eigen regie

Positieve Gezondheid is een concept dat werd ontwikkeld door Machteld Huber. Het gaat uit van het menselijk vermogen om veerkrachtig te zijn en de eigen regie te kunnen voeren. Je wordt uitgenodigd om je aan te passen aan je situatie. Het accent ligt sterk op de persoon zelf en minder op de beperking of ziekte. Binnen de visie van Positieve Gezondheid worden mensen niet benaderd als patiënt en wordt er aanspraak gedaan op het eigen vermogen tot actie. Dit is een sterke overeenkomst met mijn visie op dementie. Ik zie de mens en neem dementie voor lief. (of voor wat het is.) 

spinnenweb

Hoe gaat het? Zo klinkt de vraag waarmee ik regelmatig het contact begin. In aanvang varieert het antwoord van: zijn gangetje, gaat goed, niemand gezien vandaag. Tot: ik heb het druk, of ach kan beter. Allemaal antwoorden die weinig informatie geven en enkel een indruk geven hoe de ander zich voelt. 

HULPMIDDEL VOOR EEN BETER GESPREK
Het spinnenweb is een simpel en handig model dat helpt om een vollediger beeld te krijgen hoe het echt gaat. Het is gebaseerd op de 6 pijlers van Positieve Gezondheid:

De 6 pijlers van Positieve Gezondheid zijn: 

 • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit

 • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk

 • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

 • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven

 • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

 • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Het spinnenweb heeft als voordeel dat alle pijlers die bijdrage aan Positieve Gezondheid in beeld komen. Samen kunnen we kijken wat er nodig is om deze  te optimaliseren of te behouden.  

Een aantal voorbeelden waar ik als ambulant activiteitenbegeleidster bij kan ondersteunen zijn:

 • dagstructuur bieden of behouden

 • ADL zonder verpleegkundige handelingen

 • zelfredzaamheid & regie behouden of bevorderen

 • sociale netwerk onderzoeken, stimuleren van sociale contacten

 • begeleiding bieden binnen het sociale netwerk

 • stimuleren tot ondernemen van activiteiten die ontspanning & plezier bevorderen

Wat haal je met Hilde in huis?

Vanaf 1991 werk ik als zorgprofessional binnen de reguliere zorg. Het scala aan mensen dat ik gedurende die kleine dertig jaar heb ontmoet is divers. Elke keer opnieuw ben ik nieuwsgierig naar de ander. Kijken, observeren, waarnemen, voelen, afstemmen. Oogcontact maken of juist vermijden, aanraken of afstand bewaren. Praten of juist luisteren. Luisteren naar woorden, klanken, geluiden. Luisteren naar lichaamstaal. Luisteren naar mijn innerlijke stem. Steeds opnieuw ontdekken en meebewegen in het moment. Ik vind dat de leukste uitdaging en het fijnste wat er is. Communiceren van hart tot hart, van ziel tot ziel.

Ik herinner mij een moment dat ik vanaf de afdeling somatiek door de lange gang van het verpleeghuis liep naar en dacht: 'Hoe kan het toch dat mensen fysiek herstellen maar nog steeds niet gelukkig zijn?' Ik ging zelf op onderzoek uit en concludeerde dat het huidige Nederlandse zorgsysteem niet was ingericht om vanuit heelheid naar de mens te kijken. Deze constatering zorgde ervoor dat ik me ging verdiepen in het bewustzijn van het menselijk lichaam & ik verdiepte me in het bewust ín mijn lichaam zijn.

Er volgde een aantal studies gerelateerd aan Oosterse geneeskunde en complementaire geneeswijzen. Ik las boeken over kwantumfysica, natuurwetten & spiritualiteit. Het leesvoer & de studies gaven mij bevestiging. Ik heb namelijk altijd voorvoelt dat er meer is tussen hemel & aarde en kon het niet verklaren. In 2005 werd mijn inzicht vanuit het universele energetische veld bekrachtigd. Vanaf dat moment ontwikkelde ik mijn eigen visie op dementie. 

Als ambulant activiteitenbegeleidster begeleid ik zelfstandig wonende ouderen & mensen met dementie. Ik bied ondersteuning vanuit een visie dat ieder mens in essentie licht is en een unieke bijdrage levert aan het collectieve bewustzijn. Ieder mens heeft kwaliteiten die gezien willen worden, maar die soms (lees: vaak) niet duidelijk zichtbaar zijn omdat ze worden overschaduwd door dementie, ziekte, beperking, handicap of whatever ;-) 

‘Hilde voelt feilloos de emoties van een bewoner aan. Erkent deze persoon, met deze emotie en het gedrag wat hij daarbij laat zien. Beweegt mee en doet dit op een oprechte liefdevolle manier. De bewoner voelt dat hij er mag zijn!’
Marian de Louw - collega in de zorg
‘Hilde haar manier van werken geeft mij nieuwe inzichten. Dit zorgt ervoor dat ik mijzelf steeds meer en meer bewust wordt van mijn eigen handelen. Hilde is hiermee een inspiratiebron voor velen.’
Steffanie Sleutjes, verpleegkundige

 

 

AVG

Plezierige Post?

Ja, stuur maar naar:

 

Met liefde gemaakt door Hilde. Alle rechten voorbehouden.