AVG

Hilde van Engelen | verwerkt voor haar dienstverlening & het leveren van producten persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik omga met je persoonsgegevens.

Wie ben ik?
Hilde van Engelen | Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierna: AVG).

De doelstelling van deze privacyverklaring
In dit document heb ik vastgelegd hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en mensen die gebruik maken van mijn diensten die worden aangeboden via deze website. Dit doe ik omdat het wettelijk verplicht is en om zo helder mogelijk te zijn over:
- wat voor gegevens ik verwerk en met welk doel
- hoe ik hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk ga
- hoe ik hiermee jouw rechten zo goed mogelijk proberen te waarborgen.

Welke gegevens worden er verwerkt?
De volgende gegevens verwerk ik nadat jij deze zelf aan mij hebt doorgegeven, hebt achtergelaten middels een contactformulier of bij het doen van een bestelling – indien van toepassing:
- naam en voornaam - adres - postcode - woonplaats - land - telefoonnummer - e-mailadres - IBAN - geboortedatum - BSN nummer - - IP-adres

Met welk doel verwerk ik deze gegevens?
Ik houd me bij het verwerken van de persoonsgegevens aan de wetgeving die daarop van toepassing is. Ik verwerk de persoonsgegevens met als doel om:
- te communiceren en contact te onderhouden met geïnteresseerden, klanten en andere relaties over mijn diensten, lezingen & activiteiten;
- het mogelijk te maken lezingen, voorstellingen & overige activiteiten te organiseren;
- diensten aan je te leveren;
- te factureren en – indien van toepassing – het innen van facturen uit handen te geven;
- een financiële administratie te voeren die voldoet aan de wettelijke vereisten;

Ik verwerk gegevens
- omdat de wet mij verplicht zorgvuldig met je gegevens om te gaan;
- om de overeenkomst en/of voorwaarden die ik met jou ben overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
- op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen. Dit doe ik op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Bewaren van gegevens
Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen. Tenzij er een wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt, waaronder de verplichting vanuit de Belastingdienst (7 jaar).

Beveiliging en geheimhouding
Ik ben er steeds op gericht om mijn bedrijfsvoering – ook technisch – zo te organiseren dat persoonsgegevens juist worden opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Hilde van Engelen | neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
SSL certificaat: Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien in de adresbalk aan de vermelding ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van deze verklaring en daarbij beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding.

Ik wil open zijn over de gegevens die ik van je verwerk. Dit betekent dat ik je informeer over de wijze waarop ik jouw gegevens verwerk zodra ik die van je vraag. Daarnaast kun jij altijd de gegevens die ik van jou opsla inzien. Ik ben ook helder over degenen die toegang hebben tot jouw gegevens en welke afspraken ik met hen heb gemaakt over de wijze waarop zij daarmee omgaan en de voorwaarden waaronder zij toegang hebben tot jouw gegevens.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
Hilde van Engelen | verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Hilde van Engelen | blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en doet haar uiterste best om je gegevens veilig te stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
De website gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hilde van Engelen | gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor Google Analytics geldt dat ik het delen van informatie heb uitgezet en dat ik een verwerkingsovereenkomst heb afgesloten met Google, daarmee voldoe ik aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Sociale media knoppen op de website
Op de website van Hilde van Engelen | staan sociale media knoppen. Deze knoppen zijn geplaatst om je makkelijk toegang te geven tot alle berichtgevingen die ik via sociale media plaats. De knoppen bevatten enkel een link en geen cookies. Wanneer je ze niet gebruikt heeft dit geen gevolgen voor je privacy. Wanneer je wel gebruik maakt van de knoppen verwijs ik je naar de bijbehorende Privacy Statements van FaceBook, YouTube, LinkedIn en Instagram.

Jouw rechten
De AVG geeft je, zodra jij mij van gegevens hebt voorzien, een aantal rechten. Dit betekent onder meer dat je altijd inzage hebt in de gegevens die ik van jou heb verwerkt. Jij kunt ook deze gegevens door ons laten rectificeren of verwijderen. In dat geval verwijderen we alle gegevens waarvan jij niet wilt dat deze bewaard blijven. Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb jij ook het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst.

Openheid
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Hilde van Engelen | Bewuster leven met dementie heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

Wanneer jij gebruikt wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten of onduidelijkheden
Als je denkt dat ik iets doe, of juist niet doe, dat niet in overeenstemming is met de AVG, of je twijfelt daaraan dan vraag ik je om zo snel mogelijk contact te zoeken met Hilde van Engelen |. AVG stelt jou in de gelegenheid om je te wenden tot de rechter of tot het Collega Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer je hiervoor kiest vind ik het fijn dat je mij op de hoogte stelt. Ik neem de bescherming van je persoonlijke gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen
Ik ben er vrij in om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in mijn privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website. Ik raad je aan de privacyverklaring regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld op 18 februari 2020.

‘Hilde voelt feilloos de emoties van een bewoner aan. Erkent deze persoon, met deze emotie en het gedrag wat hij daarbij laat zien. Beweegt mee en doet dit op een oprechte liefdevolle manier. De bewoner voelt dat hij er mag zijn!’
Marian de Louw - collega in de zorg
‘Hilde haar manier van werken geeft mij nieuwe inzichten. Dit zorgt ervoor dat ik mijzelf steeds meer en meer bewust wordt van mijn eigen handelen. Hilde is hiermee een inspiratiebron voor velen.’
Steffanie Sleutjes, verpleegkundige

Met liefde gemaakt door Hilde. Alle rechten voorbehouden.